O nas

EMTAX

WIEDZA I DOŚWIADCZENIE

Biuro Rachunkowe EMTAX jest oparte na wiedzy i kilkunastoletnim doświadczeniu właścicielki, licencjonowanej księgowej Marioli Jurak, świadczącej usługi księgowe od 1995 roku.

Posiada ona duże doświadczenie w prowadzeniu rachunkowości spółek prawa handlowego. Prowadzi księgi podatkowe dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, dodatkowo z powodzeniem prowadzi również obsługę księgową stowarzyszeń.

Biuro rachunkowe jest ubezpieczone od odpowiedzialności cywilnej z tytułu świadczonych usług.
Mariola Jurak

Mariola Jurak - właścicielka

Licencja Ministra Finansów nr 17145/00 – Główna Księgowa z wieloletnim stażem w spółkach kapitałowych w branży handlowej i produkcyjnej. Zna praktyczne problemy związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Ma wyższe wykształcenie (Politechnika Lubelska), uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie rachunkowości.