Oferta

PROFESJONALIZM

Biuro Rachunkowe EMTAX oferuje kompleksowe usługi księgowe już od etapu rejestracji firmy. Pomaga przy wyborze prawidłowej i optymalnej formy opodatkowania. Opracowuje zasady polityki rachunkowości, tworzy i wdraża zakładowy plan kont. Biuro prowadzi wszelkie wymagane prawem ewidencje:

  • Księgi handlowe (pełna księgowość)
  • Podatkowa księga przychodów i rozchodów (KPiR)
  • Ewidencja przychodów dla celów zryczałtowanego podatku dochodowego (ryczałt)
  • Rejestry VAT (sprzedaży i zakupów) dla celów rozliczeń podatku VAT

Usługi księgowe prowadzone są przy pomocy nowoczesnego oprogramowania komputerowego zapewniającego zdalny dostęp przez Internet. Biuro oferuje również pełny zakres usług kadrowo – płacowych.
Kompleksowa obsługa księgowa oferowana przez Biuro to prowadzenie wymaganej prawem dokumentacji (księgi i rejestry), wypełnianie deklaracji, zeznań i informacji podatkowych, sprawozdań dla celów statystycznych oraz dostarczenie ich do odpowiednich urzędów, sporządzanie sprawozdań finansowych dla Właścicieli.
Biuro na bieżąco udziela porad i informuje o znaczących zmianach przepisów.