Oferta - Sprawy pracownicze

Usługa adresowana jest zarówno dla Klientów korzystających z naszej obsługi księgowej, jak również jako odrębna usługa dla firm prowadzących księgowość we własnym zakresie.

Obsługa płacowa:
 • Sporządzanie list płac
 • Wyliczanie wynagrodzeń z tytułu umów cywilnoprawnych
 • Wyliczanie zaliczek z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych
 • Naliczanie składek ZUS, sporządzanie miesięcznych deklaracji i raportów dla ZUS i dla pracowników
 • Przygotowanie przelewów z tytułu zobowiązań podatkowych oraz składek ZUS
 • Prowadzenie ewidencji wynagrodzeń pracowników
 • Sporządzenie rocznych deklaracji i informacji podatkowych
 • Prowadzenie rozliczeń PFRON
 • Sporządzanie sprawozdań do GUS
Obsługa kadrowa:
 • Prowadzenie akt osobowych pracowników
 • Sporządzenie dokumentów związanych z zatrudnieniem
 • Przygotowanie i przekazanie do ZUS dokumentów rejestracyjnych